Ҷобирзода Тоҳир Гул

Ҳимояи Ҷобирзода Тоҳир Гул
27-сентябри соли 2019, соати 13:00 дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021, Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони: 734024 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи С.Айнӣ, 44ҳимояи диссертатсияи Ҷобирзода Тоҳир Гул дар мавзӯи “Такмили механизми банақшагирӣ ва дурнамогирии рушди низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 05.13.10- Идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ баргузор мегардад.

Ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ
Рисола  28.06.2019
Автореферат TJ 28.06.2019
Автореферат RU 28.06.2019
Тақризи роҳбари илмии якум
Тақризи роҳбари илмии дуюм
Қарор
Хулоса
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ