Май 2022

Поздравительное послание по случаю Дня молодежи Таджикистана

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Дшб, 05/23/2022 - 08:00

Дорогие юноши и девушки!

Ежегодно двадцать третьего мая в нашей стране отмечается День молодежи как одна из важнейших дат периода независимости Таджикистана.

Поэтому искренне поздравляю всех вас, патриотически настроенных и наделенных чувством национальной гордости представителей молодежи периода независимости, желаю вам новых свершений и достижений, а нашей любимой Родине, являющейся страной молодости и молодежи, – вечного мира и стабильности.

Сегодня наша молодежь считается подлинной и реальной опорой, надеждой и гордостью общества и таджикского государства.

Русӣ

Паёми шодбошӣ ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Дшб, 05/23/2022 - 08:00

Ҷавонони азиз!

Бисту сеюми майи ҳар сол дар кишвари мо Рӯзи ҷавонон ҳамчун яке аз санаҳои муҳимми даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон таҷлил мегардад.

Бинобар ин, ҳамаи шумо – ҷавонони ватандӯсту хештаншиноси замони истиқлолро самимона табрик гуфта, бароятон комёбиву сарбаландӣ ва ба Ватани маҳбубамон, ки кишвари ҷавонӣ ва ҷавонон аст, сулҳу суботи ҷовидонӣ орзу менамоям.

Имрӯз ҷавонони мо такягоҳи воқеӣ, умед ва ифтихори ҷомеа ва давлати Тоҷикистон ба шумор мераванд.

Тоҷикӣ

List of Employees of the Department of Institutional Studies

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:32

1. Babajanov Rustam Mirzoevich (Head of Department, Ph.D., Dotsent)
2. Jabborov Abdusattor (Senior Researcher, Doctor of Economics, Professor)
3. Alimov Anvar Latipovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
4. Sobirov Masud Kamolovich (Leading Researcher, Ph.D.)
5. Jalilzoda Dilshod Rajabmurod (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
6. Dzhonakova Guldzhakhon Abdulmanonovna (Leading Researcher, Candidate of Economics)
7. Sharafidinova Gulchekhra Yodgorovna (Senior Researcher)
8. Eshonkulova Firuza Ayubovna (Senior Researcher)

Англисӣ

Список сотрудников отдела институциональных исследований

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:32

1. Бабаджанов Рустам Мирзоевич (зав.отдела, к.э.н., дотсент)
2. Джабборов Абдусаттор (г.н.с., д.э.н., профессор)
3. Алимов Анвар Латипович (в.н.с., к.э.н.)
4. Собиров  Масъуд Камолович (в.н.с., к.ф-м.н.)
5. Джалилзода Дилшод Раджабмурод (в.н.с., к.э.н.)
6. Джонакова Гулджахон Абдулманоновна (в.н.с., к.э.н.)
7. Шарафидинова Гулчехра Ёдгоровна (старший научный сотрудник)
8. Эшонкулова Фируза Аюбовна (старший научный сотрудник)
9. Сафаров Абдулманон Махмадсаидович (научный сотрудник)

Русӣ

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти институтсионалӣ

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:32

1. Бабаджанов Рустам Мирзоевич (мудири шуъба, н.и.и., дотсент)
2. Ҷабборов Абдусаттор (с.х.и., д.и.и., профессор)
3. Алимов Анвар Латипович (х.п.и., н.и.и.)
4. Собиров  Масъуд Камолович (х.п.и., н.и.ф-м.)
5. Ҷалилзода Дилшод Раҷабмурод (х.п.и., н.и.и.)
6. Ҷонакова Гулҷаҳон Абдулманоновна (х.п.и., н.и.и.)
7. Шарафидинова Гулчеҳра Ёдгоровна (ходими калони илмӣ)
8. Эшонқулова Фирӯза Аюбовна (ходими калони илмӣ)
9. Сафаров Абдулманон Маҳмадсаидович (ходими илмӣ)
10. Назриева Таманно Ҷурабековна (ходими хурди илмӣ)

Тоҷикӣ

List of Employees of the Department of Comparative Economic Researches

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:18

1. Saidmurodzoda Lutfullo Khabibullo (Head of Department, Corresponding Member of NAST, Doctor of Economics, Professor)
2. Jonmamadov Shermamad Bekmamadovich (Doctor of Economics, Professor)
3. Naziri Gulbahor Nazir (Leading Researcher, Doctor of Economics)
4. Bobozoda Gulom Jura (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
5. Kovalenko Valery Petrovich (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
6. Kholov Mahmudjon (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
7. Holova Sharofat Nurulloevna (Research Fellow)

Англисӣ

Список сотрудников отдела сравнительных экономических исследований

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:18

1. Саидмуродзода Лутфулло Хабибулло (зав.отдел, член-корр. НАНТ, д.э.н., профессор)
2. Джонмамадов Шермамад Бекмамадович (д.э.н., профессор)
3. Назири Гулбахор Назир (в.н.с., д.э.н.)
4. Бобозода Гулом Джура (в.н.с., к.э.н.)
5. Коваленко Валерий Петрович (в.н.с., к.э.н.)
6. Холов Махмуджон (в.н.с., к.э.н.)
7. Холова Шарофат Нуруллоевна (научный сотрудник)
8. Мирзоев Фируз Кароматуллоевич (младший научный сотрудник)
9. Аюбов Хусейн Файзидинович (старший лаборант)

Русӣ

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти муқоисавии иқтисодӣ

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 17:18

1. Саидмуродзода Лутфулло Ҳабибулло (мудири шуъба, узви вобастаи АМИТ д.и.и., профессор)
2. Ҷонмамадов Шермамад Бекмамадович (с.х.и., д.и.и., профессор)
3. Назири Гулбаҳор Назир (х.п.и., д.и.и.)
4. Бобозода Ғулом Ҷура (х.п.и., н.и.и.)
5. Коваленко Валерий Петрович (х.п.и., н.и.и.)
6. Холов Маҳмудҷон (х.п.и., н.и.и.)
7. Холова Шарофат Нуруллоевна (ходими илмӣ)
8. Мирзоев Фирӯз Кароматуллоевич (ходими хурди илмӣ)
9. Аюбов Ҳусейн Файзидинович (лаборанти калон)

Тоҷикӣ

ИДЕОЛОГИЯИ МИЛЛӢ – НЕРУИ БУЗУРГИ ДАВЛАТДОРӢ

Ношир: IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 16:09

Имрӯз рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ воситаи мувофиқ баҳри тарғиби ғоя ва арзишҳои гуногуни ифротию террористӣ шуда, ба парокандагии ғоявии ҷомеа мусоидат менамояд. Барои таъмини ҳимояи манфиатҳои миллӣ алоқамандии сиёсат ба амнияти идеологӣ* ҳамчун омили таҳкими амнияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хосса дорад. Омили идеологӣ* ҳамчун василаи танзимкунандаи рафтори субъектони сиёсат қудрати низомсоз дорад, зеро неруе, ки ба ҳуҷумҳои идеологии* бегонагон муқовимат карда метавонад, танҳо идеологияи* миллӣ мебошад.

Тоҷикӣ

List of Employees of the Research Department for the Development and Allocation of Productive Forces

Ношир: WWW.IED.TJ Санаи интишор: Чшб, 05/04/2022 - 10:21

1. Kayumov Nuriddin Kayumovich (Head of Department, Academician of NAST, Doctor of Economics, Professor)
2. Khonaliev Nazarali (Senior Researcher, Doctor of Economics)
3. Khabibov Safiulloh (Senior Researcher, Doctor of Economics, Professor)
4. Sadridinov Saifidin (Senior Researcher, Doctor of Agricultural Sciences)
5. Radjabov Kozi Radjabovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
6. Arifov Khomijon Obidovich (Leading Researcher, Ph.D.)
7. Abdualimov Bakhrom Abdulazimovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)

Англисӣ

Саҳифаҳо