Аҳдияи Аврорзода

Рисола
ХУЛОСА
Автореферат RU
Автореферат TJ
Тақризи роҳбари илмӣ
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Тақризи машваратчии илмӣ
Қарор
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Маълумот оиди ташкилоти пешбар
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ