Қаландарова Гулрӯ Сафаровна

Рисола
ХУЛОСА
Автореферат RU
Автореферат TJ
Тақризи роҳбари илми
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Маълумот оиди роҳбари илми
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Маълумот оиди ташкилоти пешбар
Қарор
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
Тақриз ба автореферати диссертатсия 6
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ