ВОҲИДЗОДА УМЕДА САФАРӢ

Диссертатcия
 Хулоса
Автореферат RU
Автореферат TJ
Тақризи роҳбари илмии 1
Тақризи роҳбари илмии 2
Маълумот оиди роҳбари илмӣ 1
Маълумот оиди роҳбари илмӣ 2
Қарор
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ