Шӯрои Олимон

 Рӯйхати  аъзоёни Шӯрои олимони Институти иқисодитёт ва демографияи АИ ҶТ

р/т   Насаб, ном, номи падар Вазифа, дараҷа ва унвони илмӣ
Маъмурият
1. Саидмуродов Л.Ҳ. Директор, д.и.и., профессор, узви вобастаи АИ ҶТ
2. Мирсаидов А.Б. Муовини директор оид ба илм  ва таълим д.и.и., профессор
3. Ҷалилов Д.Р. Котиби илмии Институт
Аъзои пайвастаи (Академики) Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
4. Раҳимов Р.К. д.и.и., профессор, мудири шуъба
5. Назаров Т.Н. д.и.и., профессор
6. Қаюмов Н.Қ. д.и.и., профессор, мудири шуъба
Аъзои  вобастаи  Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
7. Исломов С.И. д.и.и., профессор
Намояндагони  ташкилотҳои  ҷамъиятӣ
8. Аскаров А.А. Раиси Иттифоқи касаба
9. Маҷидова С.К. Раиси Шӯрои олимони  ҷавон
Аъзоёни   интихобгардида
10. Бобоев О. сарходими илмӣ, д.и.и., профессор
11. Хоналиев Н. сарходими илмӣ, д.и.и., профессор
12. Рауфӣ А. мудири шуъба, д.и.и., профессор
13. Каримова М.Т. х.п.и., д.и.и.
14. Бобоҷонов Р.М. х.п.и., н.и.и.
15. Обидов К.Р. х.п.и., бахш, н.и.и.
16. Довгялло Я.П. х.п.и., н.и.и.
17. Бобоев А.А. х.п.и., н.и.и.
18. Холматов М.М. х.п.и., н.и.и.
19. Субҳонов А.И. х.п.и., н.и.и.
Қодиров Ш.Ш. х.п.и., н.и.и.
21. Алимов А.Л. х.п.и., н.и.и.
22. Умаров Ҳ. х.п.и., н.и.и.
23. Маҳкамов Б.Б. х.к.и.
24. Турсунов И.Ҷ. Муовини директор оид ба корҳои умумӣ