Хорошун Андрей Викторович

Рисола
Автореферат TJ & RU
Тақризи роҳбари илмии
ХУЛОСА
Маълумот оиди роҳбари илмӣ
Маълумот оиди Муқарризи расми
Маълумот оиди муассисаи пешбар
Қарор
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
Тақриз ба автореферати диссертатсия 6
Тақриз ба автореферати диссертатсия 7
Тақриз ба автореферати диссертатсия 8
Қарори Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ