Умаров Наврузбек Нуруллоевич

Ҳимояи Умаров Наврӯзбек Нуруллоевич
28 феврали соли 2020, соати 13:00 дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021, Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони: 734024 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи С.Айнӣ, 44 ҳимояи диссертатсияи Умаров Наврӯзбек Нуруллоевич дар мавзӯи “Танзими давлати муҳоҷирати меҳнатии берунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти нуфуз ва демография) баргузор мегардад.

Ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ
Диссертатсия 26.11.2019
Хулоса 26.11.2019
Автореферат RU-TJ 26.11.2019
 Тақризи роҳбари илмӣ 26.11.2019
 Маълумот оиди роҳбари илмӣ 26.11.2019
 Қарор 26.11.2019
Тақризи Муқарризи расмии якум 12.02.2020
Тақризи Муқарризи расмии дуюм 12.02.2020
Тақризи ташкилоти пешбар 12.02.2020
Ризоияти Муқарризи расмии якум 12.02.2020
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм 12.02.2020
Ризоияти муассисаи пешбар 12.02.2020
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1 12.02.2020
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2 12.02.2020
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3 12.02.2020
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4 12.02.2020
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ 04.03.2020
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ 04.03.2020