ЗОКИРӢ ТОҶИДДИН БАҲРИДДИН

Диссертатсия
 Хулоса
Автореферат RU
Автореферат TJ
Қарор
Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
Тақризи ташкилоти пешбар
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Ризоияти муассисаи пешбар
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
  Маълумот оиди роҳбари илмӣ
 Тақризи роҳбари илмӣ
 Қарори Шӯрои диссертатсионӣ
 Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ