Сохтор

ИНСТИТУТИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ДЕМОГРАФИЯИ

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

Сохтори вазифавии

Институти иқтисодиёт ва демография

барои соли тақвимии 2016

 

  1. МАЪМУРИЯТ
директори институт,  д.и.и., профессор Саидмуродов Л. Ҳ.
муовини директор оид ба илм ва тайёр кардани кадрҳои илмӣ,  д.и.и., профессор Мирсаидов А. Б.
котиби илмии институт, н.и.и. Абдуллоев Ҳ.
муовини директор оид ба корҳои умумӣ ва хоҷагӣ Ҷалолов Ш.
СЕКТОРИ ИЛМИИ ОМОРИ ИҚТИСОДӢ ВА УСУЛҲОИ ИНСТРУМЕНТАЛИИ ТАҲҚИҚОТ
роҳбари илмии сектор, сарходими илмӣ Саидмуродов Л. Х.
ходими пешбари илмӣ Ғоибов М. н.и.и.
ходими калони илмӣ Гафуров Парвиз, Ҳакимов Парвиз.
ходими хурди илмӣ Ҳакимова Шаҳло
Назарзода Наврӯз
ШӮЪБАИ ТАҲҚИҚОТҲОИ НАЗАРИЯВӢТАЪРИХИ ИҚТИСОД ВА АФКОРИ ИҚТИСОДӢ
Мудири шӯъба  Раҳимов Р. К. академик, д.и.и.
1 Сектори назарияи иқтисодӣ 
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Довгялло Я. П.  н.и.и.
сарходими илмӣ Раҳимов Р. К.  академик, д.и.и.
ходими пешбари илмӣ Юсуфбеков Ю.Р.  н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Шарипов Б. н.и.и.
2 Сектори таърихи иқтисодӣ ва афкори иқтисодӣ
роҳбари илмии сектор Давлатов И. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Ғозиев М. н.и.ф
ходими пешбари илмӣ Мамадазимов А. н.и.с.
ходими хурди илмӣ Сатторзода Р. С.
ходими хурди илмӣ Азизов Ш.
ШӮЪБАИ ТАҲҚИҚОТИ ИҚТИСОДИЁТИ ВОҚЕӢ
Мудири шӯъба Қаюмов Н. Қ. академик, д.и.и.
1 Сектори комплекси  агросаноатӣ
роҳбари илмии сектор,  сарходими илмӣ Хоналиев Н. д.и.и.
сарходими илмӣ Хабибов С. Х. д.и.и.
ходими пешбари илмӣ Садриддинов С. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Абдувосиев Ф.  н.и.и.
ходими калони илмӣ Тағоева Г.
ходими илмӣ Зиёев Б.
ходими хурди илмӣ Наҷибуллоев А.
2 Сектори саноат
роҳбари илмии сектор,  ходими калони илмӣ Маҳкамов Б.
сарходими илмӣ Қаюмов Н. Қ. академик, д.и.и.
ходими пешбари илмӣ Раджабов К. Р., н.и.и.
ходими калони илмӣ Абдухолиқов Ӯ.
ходими илмӣ Акрамов А.
ходими илмӣ Лысих И.
ходими хурди илмӣ Зунунӣ З.
3 Гурӯҳи муваққатии илмӣ оид ба таҳлили кластеркунонии иқтисодиёт
роҳбари гурӯҳ,   ходими калони илмӣ Достиев Ғ.
ходими пешбари илмӣ Пиров С.
ходими пешбари илмӣ Соибназарова С.
ходими илмӣ Паллаев М.

ШӮЪБАИ ТАҲҚИҚОТИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНИИҚТИСОДӢ ВА РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ ИНТЕГРАТСИОНӢ

Мудири шӯъба Каримова М. Т.  н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Бобокалонов О. К.  н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Коваленко В. П.  н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Сайдалиев У.  н.и.п.
ходими пешбари илмӣ Каримов Х.  н.и.и.
ходими калони илмӣ Ҷалолов Ш.
ходими илмӣ Вазиров C.
ходими илмӣ Асланов А. н.и.и.
ходими илмӣ Фатуллоев Ф.
ШУЪБАИ ТАҲҚИҚОТҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ ВА ИҚТИСОДИЁТИ БАХШИ ИҶТИМОӢ
Мудири шӯъба Шамсуллозода Ш. н.и.и.
1 Сектори таҳлилҳои институтсионалӣ
роҳбари илмии сектор, сарходими илмӣ Мирсаидов А. Б.
ходими пешбари илмӣ Абдуллоев Х.
ходими калони илмӣ Шарофиддинова Г.
ходими илмӣ Шодиев Ҷ.
ходими илмӣ Аҳдия Аврорзода
2 Сектори хадамоти суғуртавӣ
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Шаропов Н. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Шамсуллозода Ш. н.и.и.
ходими илмӣ Шарифзода М.
ходими хурди илмӣ Пулатова З.
3 Сектори арзёбии сифати зиндагӣ
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Абдуллоев Ҳ.
ходими пешбари илмӣ Умаров Ҳ. н.и.и.
ходими калони илмӣ Ғуломова Г.
ходими илмӣ Бобоев М.
ходими хурди илмӣ Мухамедов Н.

ШУЪБАИ ТАҲҚИҚОТҲОИ МИНТАҚАВӢ ВА

         ҶОЙГИРКУНИИ ҚУВВАҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА

Мудири шӯъба Рауфӣ А. д.и.и.
1 Сектори иқтисодиёти минтақаҳо
роҳбари илмии сектор Алимов А. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Собиров М. н.и.ф.м.
ходими пешбари илмӣ Ҷуразода Т. н.и.и.
ходими илмӣ Зубайдов С.
ходими илмӣ Тоҷев М.
2 Сектори хадамоти нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Холматов М. н.и.т.
сарходими илмӣ Бобоев О. Б. д.и.и.
сарходими илмӣ Рауфӣ А. д.и.и
ходими пешбари илмӣ Шарипов А. н.и.и.
ходими калони илмӣ Мирзоева Ҷ.
ходими калони илмӣ Шералиев А.
ходими калони илмӣ Бобоев К.
ходими калони илмӣ Раҷабов А.
ходими илмӣ Рауфӣ Ф.
3 Сектори таҳлили истифодаи заҳираҳои табиӣ
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Обидов К. н.и.и.
сарходими илмӣ Мухаббатов Х. д.и.и.
ходими калони илмӣ Маҷидова С.
ходими хурди илмӣ  Ахмедова А.
2.7. ШУЪБАИ ИҚТИСОДИЁТИ АҲОЛӢ ВА ДЕМОГРАФИЯ 
Мудири шӯъба  Исломов С. И. д.и.и., узви вобаста АИ ҶТ
1 Сектори муҳочирати аҳолӣ
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Бобоев А. н.и.и.
сарходими илмӣ Исломов С. И. д.и.и., узви вобаста АИ ҶТ
сарходими илмӣ Улмасов Р. У. д.и.и.
сарходими илмӣ Султонов З. С. д.и.и.
ходими пешбари илмӣ Норқулов Х. н.и.т.
ходими пешбари илмӣ Бобоев А.  н.и.и.
ходими хурди илмӣ Сафарова Н.
лаборанти калон Тоҷиева Н.
2 Сектори рушди инсон
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Бобоҷонов Р. М. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Махмадбеков М.
ходими пешбари илмӣ Қодиров Ш. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Абдуллаева М. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Хайдаров А. н.и.и.
ходими калони илмӣ Исломов Х.
ходими илмӣ Холикова А.
ходими хурди илмӣ Шукуллобекова Г.
3 Сектори демографияи оила
роҳбари илмии сектор,  ходими пешбари илмӣ Субхонов А. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Комилов А. н.и.и.
ходими пешбари илмӣ Мирзоев С. н.и.и.
ходими калони илмӣ Аскаров А.
ходими калони илмӣ Ҷонакова Г.
ходими калони илмӣ Турсунова О.
ходими калони илмӣ Раджабова Э. н.и.и.
лаборанти калон Саидмухторова З.

 

 

2.8. Шӯъбаи иқтисодӣ ва ҳисобдорӣ
1. сармуҳосиб, олӣ 1 Шералиев И.
иқтисодчии пешбар, олӣ 1 Тоирова З.
муҳосиб 1 Шодиева З.
хазинадор 1 Ғоибназаров Ғиёсиддин
ҳамагӣ 4
2.9. Шӯъбаи ташкилӣ
Сектори канселярӣ
1. инспектори калон оид ба кадрҳо  роҳбари шуъба ва канселярия 1 Қурбонов Э.
2. мутахассис оид ба кадрҳо 1 Абдусамадова М.
3. котибаи чоп 1 Самадова Т.
4 хаткашон 1  Мухамедов Н.
Сектори кор бо магистрон, аспирантон ва унвонҷӯён
5. иқтисодчии пешбар 1 Шарофиддинова Г. Мачидова С.
6. лаборанти калон 1 Исматова С.
мутахассиси китобхона 1 Аюбов Хусейн
ҳамагӣ 7
2.10. Шӯъбаи хоҷагӣ
1. мудири шӯъба 1 Зубайдов Ҷ.
мудири анбор 1 Абдухалиқов Б.
3. электрик-сантехник 1  Исоқов О.  
4. муҳандис 1 Маҳмудов Ҳ.
5. ронанда 1 холӣ
6. дарбон 1 Новакова А.
7. посбон 3 Хайруллоев Ф., Исфандиёри Қ., Исоқов О.
8. боғбон 1 Исломов Т.
9. телефонист 1 Раҷабалӣ У.
10. фарроши атроф 1 Сайфуллоева Ғ.
фарроши ҷойхои корӣ 6 Мирзоева Ҳ., Шарипова М., Мусурова Ш., Толобоева Т., Сафарзода Т., Қодирова Ф.
ҳамагӣ 18
2.11. Шӯъбаи компютерӣ-типографӣ ва таҳрирӣ-нашриявӣ
Сектори компютерӣ-типографӣ
1. мухандиси пешбар – рохбари сектор 1 Шералиев З.
2. технолог 1 Шералиев З.
3. коргузори техникӣ 1 Алимов О.
4. лаборанти калон (идораи сайт) 1 Собиров О.
Сектори таҳрирӣ-нашриявӣ
5. котиби масъул 1 Масаидова С.Д
6. тарҷумон 1 Тоҳирхуча Х.
7. муҳаррир 1 Умарова Ш.
ҳамагӣ 7
ҳамагӣ, аз ҷумла ғайриштатӣ 365
ҳамагӣ оиди вазифаҳо  
роҳбари  аспирантҳо  
ҷамъ  

сармуҳосиб                                                                        Шералиев И.                                

иқтисодчии пешбар                                                          З. Тоирова